Tranh thiếc Ký Ức store chấp nhận thanh toán các loại thẻ tín dụng tại quầy thông qua giao thức POS: ATM, visa card, master cardKy Uc store tranhthiec.net thanh toan th tin dung visa master card

Chấp nhận thanh toán tại quầy hoặc chuyển khoản của ví Momo, Zalo pay